Reklamačný formulár


Spotrebiteľ (meno a priezvisko) :____________________________________________________________


Adresa: __________________________________________ tel.___________________________________


Druh tovaru : ___________________________________________________________________________


Zakúpený dňa :______________________ cena :________________ číslo faktúry :___________________


Reklamujem :Popis :_________________________


Reklamačný formulár na stiahnutie >>